Průběžné informace – Základy

V kurzu práce s internetem se i letos sešlo více seniorek než seniorů. Všichni záhy zvládli postup,  jak se přihlásit  na internet na školních počítačích. Senioři prokázali velmi dobrou schopnost práce s myší, ale poněkud zaostávali v psaní na klávesnici. Nicméně s pomocí lektora získávali větší jistotu. Všem seniorům vyl podle potřeby věnován individuální přístup a tempo výuky bylo zvoleno tak, aby bylo vyhovující pro všechny zúčastněné. Na začátku kurzu byla provedena malá slovní anketa, která měla vyjasnit s jakými představami se senioři do kuru přihlásili respektive čemu by měla být věnována ještě pozornost, aby byl pro ně kurz přínosný.

V prvních lekcích  získali senioři dovednost ve vyhledávání informací na internetu podle webové stránky a pomocí vyhledávače. Účastníci byli vyzváni, aby sami vyhledávali a všímali si webových stránek uveřejněných v časopisech, novinách a  ve veřejném prostoru. Následně se učili orientovat se na webových stránkách, které je zaujaly a vyhledávat v nich potřebné informace.  Získali dovednost a jistotu, jak se pohybovat na stránkách a přitom se nebát toho, že se počítač porouchá. Pomocí vyhledávače si  senioři osvojili vyhledat informace podle svých zálib, zájmů a koníčků, včetně provedení praktické objednávky kontroly  u lékaře v ordinaci (pokud lékař službu nabízí).

Po  zvládnutí prvních kroků na intranetu se senioři naučili pracovat se záložkami, které slouží k ukládání a rychlému přístupu do oblíbených webových stránek. Velký zájem vzbudila historie webových stránek , které eviduje navštívené stránky. Senioři si osvojili to jak stránku z historie odstranit.  V rámci praktických ukázek  získali senioři dovednost  orientovat se na webové stránce umožňující koupi zboží prostřednictvím e-shopu. Ke konci lekce byli všichni schopni si zdatně vyhledat zboží a uskutečnit fingovanou objednávku zboží.

Na žádost seniorů byla do kurzu zařazena webová stránky umožňující nalezení spojení v MHD Praha,  a vlakového či autobusového spojení mimo Prahu a po republice.  senioři byli mile překvapeni kolik dalších informací se poskytují při nalezení spojů

Poslední lekce byla věnována zvládnutí práce elektronickou poštou. Senioři, kteří ještě  neměli založenou e-mailovou adresu obdrželi již předem nově založenou, aby mohli plnohodnotně pracovat s ostatními kolegy.  Senioři byli podrobně obeznámeni s tím, jak se e-mail ovládá a následovně bylo přistoupeno k aktivní spolupráci všech přítomných. Senioři si navzájem posílali, odpovídali, přeposílali, psali a odstraňovali e-maily. Ke konci lekce konstatovali, že se daleko více obávali komunikace prostřednictvím e-mailů, než byla zkoušenost, kterou získali.

Kromě vlastní výuky byli seznámeni v krátkých prezentacích o tom, co může internet nabídnout seniorům, o bezpečnosti na internetu, o ochraně osobních údajů, o facebooku, o důvěryhodnosti internetu a o tom, jak čelit podvodníkům na internetu.  Někteří senioři přispěli k prezentacím vlastními životními zkušenostmi.

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *