Zhodnocení kurzů pro seniory v letech 2013, 2014

Poohlédnutí za kurzy pro seniory

Dne 14.5.2014 začal poslední kurz pro seniory, které ve školním roce 2013/2014 pořádala Základní škola Lupáčova. Čtyři typy kurzů: Základy práce s počítačem pro začátečníky, Základy práce s počítačem pro mírně pokročilé, Základy práce s internetem pro začátečníky, Základy práce s internetem pro mírně pokročilé si kladli za cíl seznamovat účastníky, resp. seniory na Praze 3 s možnostmi práce s počítačem a internetem, dále umožnit přístup nejen k počítači, ale i k dalším zařízením technického charakteru.

Celkem na základní škole Lupáčova v počítačové učebně proběhlo od listopadu 2013 do června 2014 deset kurzů a kurzy prošlo více než 100 účastníků. Kurzy souběžně a průběžně školili tři lektoři. Časová dotaci na jednotlivé kurzy činila 10 výukových hodin, tj. 2 výukové hodiny po pěti týdnech.

Kurzy byly rozděleny podle možností a zkušeností účastníků. Pro ty, kteří neměli s počítači vůbec žádné zkušenosti, byl určen kurz Základy práce s počítačem pro začátečníky. Zde bylo možné seznámit se se základními vstupními a výstupními zařízeními počítače a základními funkcemi a nastavením operačního systému Windows 7. Kurz byl zaměřen na práci s myší, klávesnicí, monitorem a jejich nastavením, vytvářením a ukládáním textových a obrazových souborů a jejich třídění do složek. Zvláštní pozornost byla kladena na pracovní plochu jako pracovní prostředí, její uspořádání a bazální funkční prvky a nativní aplikace. Na tento kurz přímo navazoval kurz Základy práce s počítačem pro mírně pokročilé, kde se účastníci měli možnost hlouběji proniknout do práce s počítačem, souborového systému a multimediálních prvků a základní manipulace s nimi (fotografie, film, hudba). Dále se práce v tomto kurzu orientovala na základní seznámení s aplikacemi kancelářských balíků.

Tematikou síťových možností počítače a základního nastavení a kontroly síťového připojení pro běžného uživatele se zabývá kurz Základy práce s internetem pro začátečníky. Nejdůležitějšími oblastmi v tomto kurzu se jevily práce s prohlížečem, vyhledávání informací a práce s nimi. Speciální pozornost byla kladena na práci s emailovou schránkou, nejen její samotné založení ale i správa. Poslední kurz Základy práce s internetem pro mírně pokročilé si klade za cíl aplikovat poznatky předchozího kurzu a doplnit je a vrstvit. Zde je kladen důraz na efektivní nastavení prohlížeče, správu připojení k síti, práci s multimediálními prvky s akcentem na foto a film. Účastníci měli možnost prostřednictvím instruktáže nahlédnout do nakupování přes internet a práci se sociálními sítěmi.

Zájem o kurzy byl ohromný, některým zájemcům bylo dokonce možné vyhovět se zápisem do kurzů až v březnu 2014, na některé zájemce se bohužel z kapacitních důvodů nedostalo. Základní škola Lupáčova i lektoři byla překvapena ctižádostivostí, poctivostí a hojností účastníků kurzů, kteří se pilně vzdělávali ve všech čtyřech kurzech. Dle vyjádření samotných účastníků převažovala spíše pozitivní nálada, senioři dokonce i sami navrhovali témata, která by rádi v kurzech probírali, popřípadě by ocenili v následujících možných kurzech. Zájem projevovali o oblasti úpravy fotografií a focení, zajímali se o dotyková zařízení a přivítali by například i kurz pro práci s mobilními telefony a jejich možnostmi využití. Základní škola Lupáčova je velmi potěšena, že mohla být seniory v oblastech práce s počítači vzdělávat a těší se na další možnosti spolupráce s touto cílovou skupinou.