Důležité pojmy

V rámci kurz Základy práce s tablety často narážíme na pojmy, které jsou důležité a které by uživatelé měli znát. Tato webová stránka by právě takové pojmy měla shromažďovat a vysvětlovat. Postupně zde bude pojmů přibývat…  Nejedná se o žádný odborný popis, ale o rychlé stručné vysvětlení pojmů nebo zkratek…

APLIKACE: program, který je v tabletu nainstalovat (nebo je možné jej nainstalovat)

BLUETOOTH: způsob nebo možnost komunikace dvou zařízení bez připojení k internetu

CLOUDOVÉ TECHNOLOGIE: velmi zjednodušeně je jedná o vzdálené ukládání informací, aplikací, souborů, které nejsou uloženy na tabletu nebo počítači, ale někde jinde. Uživatel se k nim může dostat buď prostřednictvím webového prohlížeče nebo konkrétní aplikace (např. Google Fotky)

EMAIL: obecně se jedná o elektronickou poštu, ale v případě tabletů nebo dalších mobilních zařízení se jedná o „account – účet“, který slouží k identifikaci v (k) zařízení a dalším cloudovým aplikacím. Laicky řešeno, bez takového emailu by nebylo možné např. stahovat aplikace nebo zálohovat samotný tablet.

GPS: polohovací systém, který je schopen v tabletu nebo jiném zařízení určovat polohu, kde se nacházíme, tato „funkce“ je dobrá například, pokud se na potřebujeme zorientovat na mapě, přesně nám ukáže bod, kde stojíme.

HARDWARE: je přímo zařízení, tedy tablet, sluchátka aj.

NAINSTALOVAT: znamená „nahrát“ do tabletu, počítače nebo jiného digitálního zařízení

OPERAČNÍ SYSTÉM TABLETU: mezi samotným tabletem a aplikacemi v něm musí existovat propojení, toto propojení s dalšími funkcemi zajišťuje operační systém, který najdete i v počítačích.

SOFTWARE: programové vybavení tabletu nebo jiného zařízení, jedná se o všechny aplikace, včetně operačního systému (např. čtečka QR kódů)

TABLET: mobilní počítač s dotykovou plochou (displejem), typicky obsahuje mikrofon, kameru a další senzory.

ÚLOŽIŠTĚ: obecně místo, kde se ukládají soubory, složky, aj. u tabletů se většinou jedná o cloudové úložiště (např. Google Disk,)

ÚLOŽIŠTĚ APLIKACÍ: místo, odkud je možné do tabletu aplikace stáhnout a nainstalovat, popř. koupit, proto také nazývá většinou obchod, nebo market (např. Google Play)

WIDGET: ovládací prvek, který je v tabletu většinou pořád aktivní, ukazuje např. hodiny, počasí

WI-FI:  bezdrátové připojení k internetu

upraveno 19.4.2016 P. Vaňková