O kurzech pro seniory na Lupáčovce

Na naší škole mají kurzy digitálních technologií více než desetiletou tradici. Jsme rádi, že v součinnosti s ÚMČ Praha 3 jsme schopni uvedené kurzy realizovat i v tomto kalendářním roce.

V současné době probíjají tři běhy kurzů. Informace o nich najdete na dílčích stránkách tohoto webu.

 

 

 

Partnerem kurzů pro seniory je Úřad MČ Praha 3. Uvedené kurzy spadají do jeho gesce.  Na níže uvedeném odkazu najdete celou řadu aktivit, které se pro seniory v městské části Praha 3 pravidelně pořádají.

PRO SENIORY