Na úvod našich kurzů

S počítači a tablety opět na Lupáčovce
Každý z nás alespoň v nějaké podobě dodržuje Vánoční tradice a do nového roku si dáváme různá předsevzetí. Ne jinak je tomu i u Základní školy Lupáčova. Vzhledem k aktivitám školy v předchozích letech již lze za tradici považovat systematickou práci se seniory a jejich výuku na počítačích. A naše předsevzetí do roku 2015 zní zcela jednoznačně v naší tradici i nadále pokračovat.
V druhém pololetí školního roku 2014/2015 budou nabízeny tři typy kurzů: „Základy práce s internetem pro začátečníky“, „Základy práce s tabletem pro začátečníky“ a „Prezentační techniky pro babičky“. První z kurzů, Základy práce s internetem pro začátečníky, se orientuje na představení internetu, práci s prohlížečem a vyhledávači. V průběhu kurzu se naučí uchazeči i základní práci s emailovou schránkou, tedy posílání emailů, což je v současnosti již téměř nezbytná dovednost. Vzhledem k oblíbenosti tohoto kurzu v minulosti jsme se rozhodli jej nabízet i v tomto školním roce.
Tak jak se vyvíjejí technologie i my se snažíme jít s dobou a umožňovat pracovat seniorům s dotykovými zařízeními. K tomu slouží kurz zcela nový kurz s názvem „Základy práce s tabletem pro začátečníky“. Tento kurz se dle svého názvu orientuje na menší dotyková interaktivní zařízení, se kterými se dnes můžete setkat na každém kroku. Základní škola je vybavena tablety, takže budete mít možnost přímého a bezprostředního zážitku s dotykovými zařízeními a nebudete se muset obávat, že se něco stane a něco pokazíte, protože jak zjistíte, že všechno se dá napravit. V průběhu kurzu by se účastníci měli naučit základní ovládání tabletů, jejich nastavování, práci s internetem na tabletech i v základních aplikacích.
Kromě využívání internetu a ovládání tabletů se klade důraz ve společnosti i na multimédia, tedy obraz, zvuk a video. Za tímto účelem byl sestaven třetí z kurzů: „Prezentační techniky pro babičky“. Tento nový kurz je vytvořen pro již běžné uživatele počítače, kteří se chtějí dále zdokonalovat a aktivně pracovat s digitálními fotografiemi a prezentacemi. Významnou součástí našich vzpomínek tvoří právě fotografie. A tedy fotografováním, digitálními fotografiemi a jejich úpravami kurz začíná, aby se dále přesunul k vytváření statických a dynamických prezentací. V průběhu kurzu se seznámíte s různými typy prezentačních technik a účastníci kurzu se budou moci dostat až k vytvoření i animované prezentace nebo jednoduché videoprezentace, kterou mohou třeba i publikovat na internetu, např. prostřednictvím YouTube.
Přihlášení do kurzu se uskutečňuje prostřednictvím zápisu do archu na vrátnici školy (Lupáčova 1/1200, Praha 3), kde se zároveň i vyberete termín začátku kurzu. Dále je možné přihlásit se prostřednictvím kontaktní osoby na Mgr. Petry Vaňkové (email: vankova@lupacovka.cz, tel.: 777 47 86 57). Kurzy budou probíhat v odpoledních hodinách pod vedením RNDr. Lenky Pítrové (čtvrtek – Základy práce s internetem pro začátečníky), Mgr. Petry Vaňková (středa – Základy práce s tabletem pro začátečníky) a Mgr. Karla Znamenáčka (úterý – Prezentační techniky pro babičky).
A tak, dejte si také předsevzetí: nebát se počítačů a tabletů a jako první krok k jeho splnění se zapište se na některý z nabízených kurzů.

Petra Vaňková